Kartipper kombi for bisonkorg/vemagvogn

Kartipper i kombinasjonsmodell, som kan tippe både bisonkorger og vemagvogner.