Transportlinje for bigbox

Transportlinje for bigbox, bestående av transportører, heis og rullebane. Inn og utmatning av bigbox er i samme ende.