Skjerelinje for kjøtt

Her visest en skjerelinje for kjøtt med 6 skjereposisjoner, med pneumatisk justerbare arbeidsplattformer, og transportband for ferdig skjerte kjøttprodukter som går videre inn i produksjonslinje.