Fylling av vertikalfrysere

Transportanlegg for fylling av vertikalfrysere.