Bulktransportør

Bulktransportør for fiskemottak, leveres i flere varianter etter kundens ønske